Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 08/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 08/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

All Day

Châu âu

Nghỉ lễ ngân hàng Ý

 

 

 

14:45

Châu âu

Cán cân ngân sách

* * *

 

-125.8B

16:00

Anh

Chỉ số giá nhà Halifax (T)

* * * * *

0.8%

1.2%

16:25

Úc

Phát biểu thống đốc RBA_Stevens

* * * * *

 

 

16:30

Anh

Sản lượng sản xuất (T)

* * * * *

0.5%

1.7%

16:30

Anh

Sản lượng công nghiệp (T)

* * *

0.5%

1.6%

18:00

Châu âu

Sản lượng công nghiệp (T)_Đức

* * * *

1.1%

2.7%

18:00

Anh

Kỳ vọng đơn hàng công nghiệp CBI

* * * *

-42.0

-45.0

20:15

Canada

Lượng nhà khởi công

* * * * *

159K

157K

21:00

Canada

Họp bàn lãi suất của BOC

* * * * *

 

 

21:00

Canada

Lãi suất qua đêm

* * * * *

0.3%

0.3%

22:00

Mỹ

Lạc quan kinh tế IBD/TIPP

* * *

49.5

47.9

 

Image
icon
iconicon