Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 08/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

Ngày 1

Tất cả

G8

****

 

 

16:00

Châu Âu

GDP (Q)

****

-2.50%

-2.50%

17:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Đức (T)

*****

0.60%

-1.90%

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

****

 

-3.7M

Chưa xác định

Mỹ

Báo cáo thanh khoản và tín dụng

****

 

 

23:55

Mỹ

Phát biểu của Evans

****

 

 

Image
icon
iconicon