Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 08/01/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 08/01/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:00

Châu âu

Cán cân thương mại_Đức

* * *

12.2B

12.9B

14:45

Châu âu

Cán cân thương mại_Pháp

* * *

-3.9B

-4.4B

16:30

Anh

Chỉ số giá sản xuất đầu vào (T)

* * * * *

-0.2%

0.1%

16:30

Anh

Chỉ số giá sản xuất đầu ra (T)

* * *

0.2%

0.2%

17:00

Châu âu

Tỷ lệ thất nghiệp

* * * *

9.9%

9.8%

17:00

Châu âu

GDP cuối cùng quý 3

* * *

0.4%

0.4%

18:00

Châu âu

Sản lượng công nghiệp (T)_Đức

* * * *

1.1%

-1.8%

20:30

Mỹ

Số người thất nghiệp trong tháng 12

* * * * *

-3K

-11K

20:30

Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

* * * * *

10.1%

10.0%

20:30

Mỹ

Thu nhập bình quân theo giờ (T)

* * * *

0.2%

0.1%

22:00

Mỹ

Dự trữ kinh doanh

* * *

-0.2%

0.3%

Image
icon
iconicon