Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 07/9/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:30

Châu Âu

Niềm tin tiêu dùng Sentix

***

-13.5

-17

17:00

Châu Âu

Đơn hàng công nghiệp Đức (T)

****

2.00%

4.50%

Cả ngày

Canada

Nghỉ lễ

 

 

 

Cả ngày

Mỹ

Nghỉ lễ

 

 

 

Image
icon
iconicon