Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 07/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 07/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

15:00

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch ECB

* * * *

 

 

15:15

Thụy Sỹ

Doanh số bán lẻ (N)

* * * * *

1.2%

-1.6%

16:30

Châu âu

Niềm tin đầu tư Sentix

* * *

-4.3

-7.0

18:00

Châu âu

Đơn hàng nhà máy (T)_Đức

* * * *

0.6%

0.9%

20:00

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch ECB

* * * * *

 

 

20:30

Canada

Giấy phép xây dựng

* * * * *

1.1%

1.6%

Image
icon
iconicon