Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 07/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

13:00

Châu Âu

Cán cân thương mại Đức

***

11.0B

10.3B

13:45

Châu Âu

Cán cân thương mại Pháp

***

-3.1B

-2.7B

15:00

Châu Âu

GDP Ý (Q)

***

-0.70%

-2.60%

15:30

Anh

PPI đầu vào (T)

****

-0.80%

1.50%

15:30

Anh

PPI đầu ra (T)

***

0.20%

-0.20%

17:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Đức (T)

****

0.60%

3.70%

18:00

Canada

Số người thất nghiệp

*****

-20.0K

-7.4K

18:00

Canada

Tỷ lệ thất nghiệp

****

8.80%

8.60%

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp

*****

-333K

-467K

19:30

Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

*****

9.60%

9.50%

19:30

Mỹ

Thu nhập bình quân theo giờ (T)

****

0.10%

0.00%

21:00

Canada

PMI Ivey

*****

55.3

58.2

Image
icon
iconicon