Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 07/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

11:30

Úc

Công bố lãi suất

*****

3.00%

3.00%

11:30

Úc

Biên bảng lãi suất

*****

 

 

13:45

Châu Âu

Cán cân thương mại Pháp

***

-3.8B

-3.8B

15:30

Anh

Sản lượng sản xuất (T)

****

0.10%

0.20%

15:30

Anh

Sản lượng công nghiệp (T)

****

0.20%

0.30%

17:00

Châu Âu

Đơn hàng công nghiệp Đức (T)

****

0.60%

0.00%

19:30

Canada

Lượng nhà được cấp phép xây dựng (T)

*****

0.90%

-5.40%

21:00

Canada

PMI Ivey

*****

50.4

48.4

Image
icon
iconicon