Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 07/01/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 07/01/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

17:00

Châu âu

Doanh số bán lẻ (T)

* * * *

0.0%

0.0%

17:00

Châu âu

Niềm tin người tiêu dùng

* * *

-16.0

-17.0

18:00

Châu âu

Đơn hàng nhà máy (T)_Đức

* * * *

1.6%

-2.1%

19:00

Anh

Đầu tư vào tài sản cố định

* * * * *

200B

200B

19:00

Anh

Lãi suất ngân hàng

* * * * *

0.5%

0.5%

20:30

Mỹ

Số người thất nghiệp tuần trước

* * * * *

449K

432K

22:30

Mỹ

Dự trữ khí đốt tự nhiên

* * *

 

-124B

 

Image
icon
iconicon