Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 06/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

18:00

Châu Âu

Đơn hàng công nghiệp Đức

****

1.0%

2.4%

19:00

Canada

Số người thất nghiệp

*****

10K

30.6K

19:00

Canada

Tỷ lệ thất nghiệp

*****

8.5%

8.4%

20:30

Mỹ

Số người thất nghiệp

*****

173K

263K

20:30

Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

*****

9.9%

9.8%

20:30

Mỹ

Thu nhập bình quân theo giờ

****

0.1%

0.1%

Image
icon
iconicon