Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 06/08/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 06/08/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

12:00

Nhật

Chỉ số hàng đầu

* * *

98.9%

98.6%

12:45

Thuỵ Sỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

3.9%

3.9%

13:45

Châu Âu

Ngân sách Pháp

* * *

-4.6B

-5.5B

15:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Ý (T)

* * *

0.3%

1%

15:30

Anh

Sản lượng sản xuất (T)

* * * * *

0.5%

0.3%

15:30

Anh

PPI đầu vào (T)

* * * * *

-0.4%

-0.2%

15:30

Anh

Sản lượng công nghiệp (T)

* * *

0.3%

0.7%

15:30

Anh

PPI đầu ra (T)

* * *

0.1%

-0.3%

16:00

Châu Âu

GDP (Q)

* * *

0.4%

0.5%

17:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Đức (T)

* * * *

0.9%

2.6%

18:00

Canada

Thay đổi lao động

* * * * *

10.3K

93.2K

18:00

Canada

Tỷ lệ thất nghiệp

* * * * *

7.9%

7.9%

19:30

Mỹ

Bảng lương phi nông nghiệp

* * * * *

-75

-125K

19:30

Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

* * * * *

9.6%

9.5%

19:30

Mỹ

Thu nhập bình quân theo giờ (T)

* * * *

0.1%

-0.1%

21:00

Canada

PMI tháng 7

* * * * *

56.3

58.9

 

Image
icon
iconicon