Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 06/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

16:00

Anh

Chỉ số hàng đầu (T)

***

 

1.00%

17:00

Châu Âu

Đơn hàng công nghiệp Đức (T)

****

0.60%

4.40%

18:00

Anh

Công bố lãi suất

*****

0.50%

0.50%

18:45

Châu Âu

Công bố lãi suất

*****

1.00%

1.00%

19:30

Canada

Lượng nhà được cấp phép

*****

1.10%

14.80%

19:30

Châu Âu

Họp báo của ECB

*****

 

 

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp

*****

593K

584K

Image
icon
iconicon