Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 06/07/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:30

Châu Âu

Niềm tin nhà đầu tư Sentix

****

-23.5

-27

21:00

Mỹ

PMI khu vực dịch vụ

*****

45.9

44

Image
icon
iconicon