Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 06/01/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 06/01/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

Cả ngày

Châu âu

Nghỉ lễ ngân hàng_Ý

 

 

 

16:00

Châu âu

PMI khu vực dịch vụ

* * *

53.7

53.7

16:30

Anh

PMI khu vực dịch vụ

* * * * *

56.8

56.6

17:00

Châu âu

Đơn hàng công nghiệp mới (T)

* * * * *

-0.9%

1.7%

17:00

Châu âu

Chỉ số giá sản xuất  (T)

* * *

0.2%

0.2%

19:30

Mỹ

Cắt giảm việc làm (N)

* * *

 

-72.3%

20:15

Mỹ

báo cáo của ADP

* * * * *

-74K

-169K

22:00

Mỹ

PMI khu vực dịch vụ

* * * * *

50.5

48.7

22:30

Mỹ

Dự trữ dầu

* * * *

 

-1.5M

Image
icon
iconicon