Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 05/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

15:00

Châu Âu

PMI khu vực dịch vụ

****

45.6

45.6

15:30

Anh

Sản lượng sản xuất (T)

****

0.00%

-0.50%

15:30

Anh

PMI khu vực dịch vụ

****

51.9

51.6

15:30

Anh

Sản lượng công nghiệp (T)

****

0.00%

-0.60%

16:00

Châu Âu

Doanh số bán lẻ (T)

*****

0.30%

-0.40%

19:15

Mỹ

Chỉ số ADP

*****

-335K

-473K

21:00

Mỹ

PMI khu vực dịch vụ

****

48.1

47

21:00

Mỹ

Đơn hàng công nghiệp (T)

****

-0.50%

1.20%

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

****

 

5.1M

Image
icon
iconicon