Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 05/01/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 05/01/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

15:55

Châu âu

Thay đổi việc làm

* * * *

6K

-7K

16:30

Anh

PMI xây dựng

* * * *

47.6

47.0

17:00

Châu âu

CPI khảo sát (N)

* * * *

0.9%

0.5%

20:00

Mỹ

Phát biểu của thành viên FOMC_Hoening

* * * *

 

 

22:00

Mỹ

Doanh số nhà cũ (T)

* * * * *

-2.5%

3.7%

22:00

Mỹ

Đơn hàng nhà máy (T)

* * * *

0.5%

0.6%

Image
icon
iconicon