Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 04/9/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 04/9/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

13:45

Châu Âu

Cán cân ngân sách_Pháp

* * * 

 

-86.8

13:50

Châu Âu

Phát biểu của chủ tịch ECB_Trichet

* * * *

 

 

14:15

Thụy Sỹ

CPI (T)

* * * *

0.3%

-0.7%

15:00

Châu Âu

Cán cân thương mại_Ý

* * *

0.93B

1.19B

18:00

Canada

Tỷ lệ thay đổi việc làm

* * * * *

-20.3K

-44.5K

18:00

Canada

Tỷ lệ thất nghiệp

* * * * *

8.8%

8.6%

19:30

Mỹ

Số người thất nghiệp

* * * * *

-223K

-247K

19:30

Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

* * * * *

9.5%

9.4%

19:30

Mỹ

Thu nhập bình quân theo giờ (T)

* * * *

0.1%

0.2%

21:00

Canada

Ivey PMI

* * * * *

54.3

51.8

Image
icon
iconicon