Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày 04/08/2009

Thông tin kinh tế quan trọng dược công bố ngày (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Dự báo

Kỳ trước

8:30

Úc

Doanh số bán lẻ (T)

*****

0.50%

1.00%

8:30

Úc

Giá nhà toàn quốc (Q)

***

0.10%

-2.20%

11:30

Úc

Công bố lãi suất

*****

3.00%

3.00%

11:30

Úc

Biên bảng họp bàn lãi suất

*****

 

 

13:30

Úc

Giá hàng hóa (N)

****

 

-29.30%

15:30

Anh

PMI khu vực xây dựng

****

46

44.5

16:00

Châu Âu

PPI (T)

***

0.20%

-0.20%

19:30

Mỹ

Tiêu dùng cá nhân (T)

*****

0.30%

0.30%

19:30

Mỹ

Thu nhập cá nhân (T)

****

-0.90%

1.40%

20:30

Mỹ

Phát biểu của Tarullo

****

 

 

21:00

Mỹ

Doanh số nhà chờ bán (T)

*****

0.60%

0.10%

Image
icon
iconicon