Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 02/12/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 02/12/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

15:20

Anh

Phát biểu của thành viên MPC_Dale

* * * *

 

 

16:30

Anh

PMI xây dựng

* * * *

46.9

46.2

17:00

Châu âu

PPI (T)

* * *

0.1%

-0.4%

19:30

Mỹ

Cắt giảm việc làm (Y)

* * *

 

-50.7%

20:15

Mỹ

Chỉ số ADP

* * * * *

-149K

-203K

22:30

Mỹ

Dự trữ dầu

* * * *

-0.4M

1.0M

Image
icon
iconicon