Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 02/11/2009

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 02/11/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

8:30

Nhật

Thu nhập tiền mặt bình quân (N)

* * * *

-2.0%

-2.7%

9:30

CNY

PMI khu vực sản xuất của HSBC

* * * *

 

55.0

12:30

Úc

Chỉ số giá tổng hợp (N)

* * * *

 

-32.3%

16:00

Châu âu

PMI khu vực sản xuất

* * *

50.9

50.7

16:30

Anh

PMI khu vực sản xuât

* * * * *

50.1

49.5

22:00

Mỹ

ISM khu vực sản xuất

* * * * *

53.1

52.6

22:00

Mỹ

Doanh số nhà cũ (T)

* * * * *

0.2%

6.4%

22:00

Mỹ

Chi tiêu xây dựng (T)

* * *

-0.3%

0.8%

22:00

Mỹ

Giá sản xuất ISM

* * *

64.1

63.5

Image
icon
iconicon