Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 02/08/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 02/08/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

6:30

Úc

Chỉ số sản xuất AIG

* * *

 

52.9

7:30

Úc

Chỉ số lạm phát MI (T)

 

0.3%

 

9:30

Trung Quốc

PMI sản xuất HSBC

* * * *

 

50.4

14:15

Thuỵ Sỹ

Doanh số bán lẻ (N)

* * * * *

4.1%

3.8%

15:30

Thuỵ Sỹ

PMI SVME

* * * *

64.8

65.7

15:00

Châu Âu

PMI khu vực sản xuất

* * *

56.5

56.5

15:30

Anh

PMI khu vực sản xuất

* * * * *

57.1

57.5

19:30

Canada

Nghỉ lễ

 

 

 

21:00

Mỹ

PMI khu vực sản xuất

* * * * *

54.3

56.2

21:00

Mỹ

Chi cho xây dựng

* * *

-0.4%

-0.2%

21:15

Mỹ

Dự báo CPI (N)

* * * * *

 

 

 

Image
icon
iconicon