Image

25/09/2023

Tăng giá trong ngắn hạn

Chiến lược trong ngày:

            Mua vào quanh mức 945. Mục tiêu: 955. Dừng lỗ: 940

Chiến lược tuần:

            Tiếp tục giữ trạng thái mua vào quanh mức 944 trong phiên giao dịch dêm qua và kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trở lại quanh mức 970 USD/oz

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon