Image

25/09/2023

Sóng nhỡ X cản trở xu hướng giảm giá - Chiến lược giao dịch

Mô hình sóng nhỡ X đang hình thành với 3 con sóng a, b, c. Như vậy sóng c đang hình thành và sau khi con sóng này kết thúc và đúng theo nhận định thì giá vàng nhiều khả năng sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên đây là mô hình sóng tương đối phức tạp và khó dự báo.

Trong khi đó chỉ số RSI vẫn đang nằm ở vùng lực bán đang thắng thế. Stoch đang thể hiện chu kỳ giảm. Tuy nhiên cũng cần chú ý mức cản tại vùng giá của đường 18 ngày.

Chiến lược: Bán ra với khối lượng tương đối trong vùng 955 – 960. Dừng tất cả các trạng thái nếu giá vượt trên 965. Kỳ vọng hướng về 945 và sâu hơn là 935.

 

                                                            Phạm Tự Quốc Minh

                                             Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ

Image
icon
iconicon