Image

25/09/2023

Phân kỳ cho giai đoạn sóng 3 và sóng 5.

Dấu hiệu phân kỳ đang dần xuất hiện trên đồ thị 1h. Đây là dấu hiệu để vàng điều chỉnh giảm trở lại.

Chiến lược: Bán quanh mức 953. Mục tiêu: 943. Dừng lỗ: 956

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

 

Image
icon
iconicon