Image

25/09/2023

NHIỀU KHẢ NĂNG TIẾP TỤC SUY GIẢM!

Sau khi kết thúc một phiên tích lũy, những dấu hiệu chỉ ra trên các chỉ báo đang hướng chúng tôi tới một diễn biến tiếp tục giảm của vàng trong phiên ngày hôm nay. Hướng theo diễn biến, sự điều chỉnh của vàng không phá vỡ mức Fibonacci 38.2% của phiên giảm điểm từ 1265 USD/oz xuống 1230 USD/oz đã hàm ý một phần kịch bản giảm giá trong phiên. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn lưu ý giới đầu tư cần cẩn trọng tại thời điểm báo cáo của FOMC được công bố. Những thông tin quan trọng đó có thể khiến vàng thay đổi xu hướng bất cứ lúc nào.

Trong phiên hôm nay, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái bán vàng khi giá dưới 1245 USD/oz, nhằm mục tiêu 1230 - 1225 USD/oz, dừng lỗ khi giá phá vỡ 1250 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst

Image
icon
iconicon