Image

25/09/2023

NHIỀU KHẢ NĂNG TĂNG GIÁ !

Như vậy, vàng đã tăng giá và phá v các mức kháng cự mạnh quanh 1120 - 1128 USD/oz. Sau khi lên mức cao 1137 USD/oz, hiện tại vàng đang điều chỉnh về vùng 1135 USD/oz. Nhìn từ các chỉ báo kĩ thuật, chúng tôi thấy rằng, khả năng vàng sẽ tiếp tục gia tăng là rất nhiều. Một số chỉ báo như RSI, Stoch và MACD đang trong vùng overbought cho thấy cần có một sự điều chỉnh trước khi vàng quay trở lại đà tăng giá.

Xác định vùng giao động, chúng tôi thấy rằng vàng sẽ tiếp tục được giao dịch trong đường hỗ trợ (màu đỏ) và kháng cự (màu nâu). Nếu đúng như vậy, vàng sẽ tăng và gặp mức kháng cự trọng yếu quanh 1148 – 1152 USD/oz. Nếu trong thời gian sắp tới vàng phá vỡ mức kháng cự này, đây sẽ là một trong những khẳng định rõ ràng hơn cho việc vàng quay trở lại với kỷ lục 1226 USD/oz.

Chính vì vậy, trong giai đoạn này, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào khi giá điều chỉnh về vùng 1128 -1130 USD/oz, mục tiêu 1141 – 1148 USD/oz và dừng lỗ khi giá quay lại 1124 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst

Image
icon
iconicon