Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG VÀNG NGÀY 22/02/2011

Trong đồ thị D1, vàng gặp kháng cự ở mức giá 1410 (đường xu hướng giảm giá kháng cự nối từ các đỉnh 1431-1424). Hỗ trợ hôm nay ở vùng giá 1398-1400 (đường xu hướng tăng giá hỗ trợ). Bolinger band vẫn bung theo chiều trên và RSI vẫn chưa đạt đến tình trạng overbought, chỉ ra xu hướng tăng giá còn tiếp diễn. Kháng cự hôm nay tại 1423 (mức giá cao gần nhất). Trường hợp vàng đóng cửa ngày trong hôm nay trên 1410 sẽ mở ra xu hướng tăng giá mới đến 1450.

Trong đồ thị H4, sau khi chạm đến đường xu hướng kháng cự, vàng giảm giá trở lại hình thành dạng nến đảo chiều giảm giá, chỉ báo RSI đang ở tình trạng overbought và xuất hiện hiện tượng giao cắt giữa RSI và MA14, chỉ ra xu hướng giảm giá với hỗ trợ tại EMA13.

Image
icon
iconicon