Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG VÀNG NGÀY 05/01/2011

Trong đồ thị D1, bolinger band đang co lại, ngày hôm qua giá giảm từ biên trên của bolinger phá vỡ MA20, chỉ ra khả năng giảm đến biên dưới của bolinger. Hôm qua vàng giảm chạm đến EMA50, đường trung bình 50 ngày đã hỗ trợ tốt cho giá trong 2 tháng qua.

Hỗ trợ hiện tại 1365 (biên dưới của kênh giá tăng). Kênh giá tăng hình thành trong suốt 3 tháng qua vẫn còn hiệu lực. Nhiều khả năng vàng giảm chạm đến biên dưới của kênh giá tăng nhưng giá đóng cửa ngày vẫn nằm trên EMA50.

Chiến lược: bán 1385, mục tiêu 1375, cắt lỗ 1390.

(Các tư vấn trên chỉ mang tính tham khảo và mang tính thời điểm)

Nhóm Tư Vấn Tiền Tệ Eximbank luôn mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý Khách nhằm mục đích làm cho Bản Tin Tư Vấn Tiền Tệ ngày một tốt hơn.

Image
icon
iconicon