Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG DẦU NGÀY 08/07/2011

Trong đồ thị H4 của dầu hình thành dạng vai – đầu – vai đảo chiều tăng giá trong mấy tuần qua. Mức phá vỡ được xác nhận khi giá tăng trên 96 USD/thùng, mục tiêu tăng giá của dạng này ở mức dưới 100 USD/thùng.

Image
icon
iconicon