Image

25/09/2023

Nhận định của Oilngold

Sau khi vươn tới mục tiêu kỹ thuật đầu tiên của Oilngold tại 1049.00 USD/oz, vàng đã điều chỉnh nhẹ và chuẩn bị cho xu hướng sóng thứ 2 của sóng mục tiêu (c) theo mô hình sóng Elliot được chỉ ra trên đồ thị 4H. Do đó, xu hướng trong ngày là giảm giá, và được ủng hộ bởi chỉ báo Aroon.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1016.00 USD/oz và mức kháng cự 1100.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :         1053.00, 1047.00, 1042.00, 1035.00, 1025.00

Các mức kháng cự :    1058.00, 1062.00, 1066.00, 1070.00, 1074.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên biểu đồ và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng từ vùng 1057.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1042.00 USD/oz và dừng lỗ 1070.00 USD/oz.

Lược dịch

(Theo www.oilngold.com)

Image
icon
iconicon