Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH CỦA OILN GOLD

Vàng đã tiến tới mục tiêu kỹ thuật 161.8% ở 1040.00 trong kỳ vọng của chúng tôi và hoàn thành mô hình Hamonic theo đồ thị 4H. Bây giờ, chúng tôi không thể bỏ qua một mô hình Hamonic theo chiều hướng giảm giá. Dựa trên mẫu hình nêu trên, chúng tôi thấy rằng, viễn cảnh trong ngày là một xu hướng giảm, mục tiêu là 1019 USD/Oz. Thêm vào đó, nhận định này cũng được ủng hộ bởi các chỉ báo xuất hiện trên RSI – RVI và đường Stochastic.

Chiến lược giao dịch trong ngày hôm nay nằm trong mức hỗ trợ 1000.00 và mực kháng cự tại 1074.00.

Các mức hỗ trợ : 1035.00, 1030.00, 1025.00, 1022.00, 1016.00

Các mức kháng cự :  1042.00, 1047.00, 1053.00, 1060.00, 1074.002.

Chiến lược giao dịch : Dựa trên biểu đồ và phân tích trên của chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị bán vàng ở mức giá 1040.00, nhằm mục tiêu 1024 và dừng lỗ ở mức 1053.00.

Lược dịch

(Theo www.oilngold.com)

 

Image
icon
iconicon