Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘n GOLD

Kim loại vàng một lần nữa dao động giảm thấp hơn mức fibo 50% của giai đoạn 990 – 905 và chúng ta dễ dàng nhìn thấy mức giá 945$/oz  hỗ trợ cho xu hướng tăng được thiết lập bởi kênh xu hướng giá trên hình minh họa. Xu hướng tăng giá vẫn duy trì một khi kim loại quý dao động ổn định trên mức 945$/oz.

Khung giao dịch ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ chính 916$/oz và mức kháng cự chính 969$/oz.

Xu hướng chủ đạo là TĂNG một khi mức giá 820$/oz chưa bị phá vỡ và các mục tiêu kế tiếp là 1035$/oz và 1060$/oz.

Hỗ trợ: 947.00; 937.00; 932.00; 927.00; 922.00

Kháng cự: 952.00; 957.00; 961.00; 963.00; 969.00

Khuyến cáo: Theo như trên hình minh họa và những giải thích hợp lý như trên, chúng tôi nhận định chiến lược như sau:

Mua vùng 948.

Chốt lời vùng 957.

Dừng lỗ dưới 937.

                                                                                                      Tin tổng hợp

                                                                           Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon