Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘n GOLD

Như chúng tôi đã giải thích trong nhn định hôm qua, vàng đã hướng đến mc fibo 61.8 ca giai đoạn 990 – 905 ti mc giá 957.00 và sau đó bật tr li phá v kênh xu hướng lên, hin đang giao dịch cm chng trên mc fibo 50.0 ca giai đoạn 990 – 905, tc mức giá 947.00. Dấu hiu đảo chiu xy ra rt sm, mc dù vy kim loi quý vn đang di chuyển không xu hướng trong phn ln thi gian ngày hôm nay, chúng tôi thy rng s điều chnh gim trong ngn hn là cn thiết trước khi tiếp tc xu hướng tăng chủ đạo. Xu hướng giảm chính thức được xác nhn nếu mc giá 947.00$/oz  b phá v, điều đó củng c k vng ca chúng tôi v s đảo chiu được đưa ra bởi ch báo Stochastic.

 

Khung giao dịch hôm nay nm gia mc h tr mnh 927.00 và mc kháng c mnh 971.00.

 

Xu hướng chủ đạo: TĂNG, một khi mc 820.00 chưa bị phá v vi các mc tiêu tiếp theo là 1025.00 và 1060.00.

 

Hỗ tr: 947.00, 937.00, 932.00, 927.00, 922.00

Kháng cự: 950.00, 952.00, 957.00, 961.00, 963.00

 

Khuyến cáo: Theo minh ha trên biu đồ và cách gii thích hợp lý như trên, theo ý kiến chúng tôi chiến lược c th như sau:

 

Bán vùng 950.00.

 

Chốt li vùng 941.00.

 

Dừng l vùng trên 957.00.

Image
icon
iconicon