Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘n GOLD

Giá kim loại vàng đang trong vùng kênh giá phụ, như chúng tôi thấy trên biểu đồ 4 giờ một vùng điều chỉnh giảm cần thiết đang hiện lên. Chúng tôi kỳ vọng vùng đảo chiều sẽ hoàn tất cấu trúc giai đoạn đầu cơ giá xuống xung quanh vùng kháng cự 957.00 – 967.00 (mức fibo 127.0 của giai đoạn giảm giá từ 948.00 đến 904.00). Vì lý do đó chúng tôi nghĩ rằng, kịch bản đầu cơ giá xuống được ưu tiên trong suốt ngày hôm nay một khi vùng giá 966.00 chưa bị phá vỡ. Ngoài ra nhận định đầu cơ giá xuống của chúng tôi được hỗ trợ từ dấu hiệu quá mua đưa ra bởi chỉ báo Stochastic.

 

Khung giá giao dịch cho hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ chính 922.00 và mức kháng cự chính 984.00.

 

Xu hướng chủ đạo: TĂNG một khi vùng giá 820.00 chưa bị phá vỡ với các mục tiêu tiếp theo là 1035.00 và 1060.00.

 

Hỗ trợ: 952.00, 945.00, 939.00, 932.00, 927.00

Kháng cự: 956.00, 960.00, 966.00, 973.00, 984.00

 

Khuyến cáo: Như trên biểu đồ và giải thích hợp lý của chúng tôi, chiến lược cụ thể hôm nay như sau:

 

Bán vùng 956.00

 

Chốt lời vùng 942.00

 

Dừng lỗ trên vùng 968.00

Image
icon
iconicon