Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘n GOLD

Giá vàng giảm nhẹ khi tiếp cận vùng kháng cự được tạo nên bởi kênh giá như trên biểu đồ 4 giờ dưới sự ảnh hưởng bởi những vùng đảo chiều tiềm tàng trong giai đoạn suy giảm lớn hơn. Chính vì lý do đó kịch bản đầu cơ giá xuống vẫn được ưu tiên trong suốt phiên giao dịch hôm nay, cụ thể nếu giá vàng thành công trong việc phá vỡ mức hỗ trợ chính 948.00, các công cụ chỉ báo sẽ đưa ra dấu hiệu đầu cơ giá xuống rõ ràng. Cần lưu ý, kịch bản của chúng tôi còn hiệu lực khi vùng giá 966.00 chưa bị xâm phạm.

Khung giao dịch ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ chính 922.00 và mức kháng cự chính 984.00.

Xu hướng chủ đạo: TĂNG, một khi vùng giá 820.00 chưa bị phá vỡ với các mục tiêu kế tiếp là 1035.00 và 1060.00.

Hỗ trợ: 952.00, 945.00, 939.00, 932.00, 927.00

Kháng cự: 957.00, 960.00, 966.00, 973.00, 984.00

Khuyến cáo: Dựa theo biểu đồ và cách giải thích hợp lý như trên, chiến lược cụ thể như sau:

Bán vùng 955.00.

Mục tiêu vùng 942.00.

Dừng lỗ trên vùng 967.00.

Image
icon
iconicon