Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘n GOLD

Kim loại quý đã tiến đến mục tiêu chốt lời thứ 2 của giai đoạn đầu cơ giá xuống tại vùng giá 925.00$/oz vào ngày hôm qua, nơi nhận được sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố như mô hình nến búa đảo chiều trong khi các chỉ báo kỹ thuật thể hiện rõ ràng các dấu hiệu vàng đã đi vào vùng quá bán. Chính vì lý do đó, trước tiên chúng tôi nghĩ rằng vàng tăng nhẹ đến vùng 934.00 – 935.00 theo như tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật, nhưng lưu ý đây chỉ được xem như là những đợt điều chỉnh bình thường trong giai đoạn đầu cơ giá xuống cơ bản trong suốt ngày giao dịch hôm nay, điều đó được xác nhận trong biểu đồ phụ nằm cạnh bên thể hiện giá kim loại quý hiện đang dao động tự do dưới đường SMA 50 trên biểu đồ ngày.

Khung giao dịch ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ chính 902.00 và mức kháng cự chính 960.00.

Xu hướng chủ đạo: TĂNG, một khi vùng giá 820.00 chưa bị xâm phạm với các mục tiêu tiếp theo tại 1035.00 và 1060.00.

Hỗ trợ: 927.00, 922.00, 916.00, 912.00, 907.00

Kháng cự: 934.00, 939.00, 942.00, 952.00, 960.00

Khuyến cáo: Như minh họa trên biểu đồ và giải thích hợp lý trên, chiến lược cụ thể của chúng tôi ngày hôm nay như sau:

Bán vùng 933.00

Mục tiêu vùng 920.00

Dừng lỗ trên vùng 942.00

 

Image
icon
iconicon