Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘N GOLD

Kim loại quý giảm sâu vào hôm qua, hình thành  mô hình giảm giá cổ điển với mục tiêu tại vùng giá 930 – 927 như được thấy trên biểu đồ 4 giờ, đính kèm bởi 1 cây nến giảm giá dài với mục tiêu tại mức fibo 38.2% giai đoạn giá 904.00 – 971.00. Do đó tổng quan giao dịch trong ngày sẽ là xu hướng giảm giá, được xác nhận bởi cây nến giảm giá như được thấy trên biểu đồ ngày kèm theo. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng kim loại quý đang hướng đến mức kháng cự 948.00, nơi mà nó tập hợp các xung lượng thị trường cần thiết để tiến đến mục tiêu của mô hình đề cập ở trên.

 

 

Khung giao dịch cho ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ chính 912.00 và mức kháng cự chính 975.00.

Xu hướng chủ đạo: TĂNG, một khi vùng giá 820.00 chưa bị phá vỡ với các mục tiêu 1035.00 và 1060.00.

Hỗ trợ: 942.00, 938.00, 932.00, 927.00, 916.00

Kháng cự: 948.00, 952.00, 956.00, 960.00, 966.00

Khuyến cáo: Như trên biểu đồ và cách giải thích hợp lý trên, chiến lược cụ thể của chúng tôi như sau:

Bán vùng 947.00.

Mục tiêu vùng 932.00.

Dừng lỗ trên vùng 959.00.

                                                               Theo Oil ‘n Gold

 

 

Trần Quang Lâm

Chuyên viên phân tích vàng – ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon