Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘n GOLD

Kim loại quý đã dao động trong khung giao dịch quan mức Fibo 38.2 của giai đoạn 905 – 972 như được thấy trên biểu đồ 4 giờ. Một sự phá vỡ với mức giá thấp hơn mức Fibo 38.2 sẽ hình thành nên mẫu hình đảo chiều đỉnh đầu vai, với mục tiêu lý tưởng xung quanh khu vực 930 – 927. Do đó tổng quan giao dịch trong ngày của chúng tôi sẽ vẫn giữ nguyên với khuynh hướng đầu tư giá xuống, được hỗ trợ bởi điểm cắt nhau rõ ràng trên đường Ribbons và EMA 10 – 80. Cần lưu ý, ở đây có một sự nỗ lực để tạo dấu hiệu giảm giá trên chỉ báo Stochastic hỗ trợ cho kịch bản trên của chúng tôi.

Khung giao dịch ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ chính 912.00 và mức kháng cự chính 975.00.

Xu hướng chủ đạo: TĂNG, một khi vùng giá 820.00 chưa bị phá vỡ với các mục tiêu 1035.00 và 1060.00.

Hỗ trợ: 942.00, 938.00, 932.00, 927.00, 916.00

Kháng cự: 948.00, 952.00, 956.00, 960.00, 965.00

Khuyến cáo: Như trên các biểu đồ và cách giải thích hợp lý như trên, chiến lược cụ thể của chúng tôi như sau:

Bán vùng 947.00.

Mục tiêu 932.00.

Dừng lỗ trên vùng 955.00

Theo Oil ‘n Gold

Trần Quang Lâm

Chuyên viên phân tích vàng – ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon