Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘n GOLD

Kim loại quý đang đi vào vùng giá tích lũy gần đây, nằm giữa 939.00 và 952.00. Mô hình đảo chiều đỉnh đầu vai cổ điển vẫn đang tập trung các xung lượng thị trường cần thiết để hướng đến mục tiêu Fibonacci 50% tại vùng giá 938.00. Hình minh họa theo biểu đồ 1 giờ thể hiện kim loại quý đã hình thành mô hình nến giảm giá có thể có khả năng hoạt động trong khi chỉ báo Stochastic đang tạo nên tín hiệu giảm giá ở cùng thời điểm, điều này hỗ trợ cho kỳ vọng giảm giá về cơ bản cho các giao dịch trong ngày.

Khung giao dịch cho ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ chính 922.00 và mức kháng cự chính 984.00.

Xu hướng chủ đạo: TĂNG, một khi vùng giá 820.00 chưa bị phá vỡ với các mục tiêu 1035.00 và 1060.00.

Hỗ trợ: 942.00, 938.00, 932.00, 927.00, 922.00

Kháng cự: 952.00, 956.00, 963.00, 966.00, 975.00

Khuyến cáo: Dựa trên hình minh họa và cách giải thích hợp lý như trên, chiến lược cụ thể của chúng tôi như sau:

Bán vùng 952.00.

Mục tiêu vùng 937.00.

Dừng lỗ trên vùng 963.00.

Trần Quang Lâm

Chuyên viên phân tích vàng – ngoại tệ Eximbank

 

 

Image
icon
iconicon