Image

25/09/2023

NHẬN ĐỊNH CỦA OIL ‘n GOLD

Kim loại quý đã tiến đến mức mục tiêu kỹ thuật chúng tôi đã nhận đình vào ngày hôm qua tại 988.00. Hiện tại, mẫu hình nến Doji trên biểu đồ ngày đã được xác nhận khi đóng cửa với một cây nến giảm giá như chúng ta được xem trên biểu đồ ngày, khơi lại các dấu hiệu đã được đề cập, khuynh hướng ngắn hạn vẫn được giữ nguyên nhận định giảm giá ưu tiên cho các giao dịch cơ bản trong ngày, được hỗ trợ bởi cấu trúc mẫu hình Harmonic, mục tiêu vùng giá 972.00 để kiểm tra lại mức kháng cự được phá vỡ trên mẫu hình tam giác. Chỉ báo RSI 14 trên biểu đồ vẫn đang di chuyển trong vùng quá mua mặc dù một cây nến giảm đã xuất hiện trên biểu đồ ngày hôm qua, điều này hỗ trợ cho kịch bản giảm giá theo nhận định của chúng tôi.

 

Khung giao dịch cho ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ chính 942.00 và mức kháng cự chính 1035.00.

 

Xu hướng chủ đạo: TĂNG, một khi vùng giá 820.00 chưa bị phá vỡ với các mục tiêu 1035.00 và 1060.00.

 

Hỗ trợ: 992.00, 984.00, 977.00, 972.00, 966.00

 

Kháng cự: 996.00, 1002.00, 1007.00, 1012.00, 1025.00

 

Khuyến cáo: Dựa trên biểu đồ và cách giải thích hợp lý như trên, chiến lược cụ thể của chúng tôi như sau:

 

Bán vùng giá 996.00.

 

Mục tiêu vùng giá 981.00.

 

Dừng lỗ trên 1008.00.

 

Theo Oil ‘n Gold

 

(Quý khách có thể tham khảo bản tin gốc bằng tiếng Anh theo đường link sau: http://www.oilngold.com/analysis/commodity-technical-analysis/technical-analysis-for-precious-metals--200909098653/)

 

Trần Quang Lâm

Chuyên viên phân tích vàng – ngoại tệ Eximbank

 

Image
icon
iconicon