Image

25/09/2023

Nhận định của Oil And Gold

Chiến lược giao dịch Vàng

Vàng đã giảm mạnh và tiến tới mục tiêu kỹ thuật được đưa ra trong phân tích của chúng tôi ngày hôm qua. Đồ thị theo ngày đang thể hiện đúng theo mô hình Harmonic, chính vị vậy, chúng tôi cho rằng, xu hướng giảm giá đang diễn ra và nhằm mục tiêu giá khoảng 965.00.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh nhẹ về khoảng 1001 là cần thiết trước khi tiếp tục mô hình giảm giá. Chúng tôi cho rằng, đây chính là sự điều chỉnh trong xu hướng xuống của Vàng trong thời gian sắp tới.

Do đó, chúng tôi nhận định vàng sẽ tiếp tục thể hiện xu hướng giảm giá trong ngày hôm nay.

Những chỉ báo và mô hình ủng hộ cho sự kỳ vọng của chúng tôi :

  

Chiến lược giao dịch Vàng nằm trong vùng 956 đến 1035.

Các mức hỗ trợ : 992.00 ; 984.00; 977.00;  965.00;  956.00.

Các mức kháng cự : 1002.00 ;  1006.00 ;  1009.00 ; 1017.00 ; 1022.00.

Chiến lược giao dịch : dựa vào biểu đồ và phân tích ở trên, quan điểm của chúng tôi là bán vàng ở mức 1001.00. Mục tiêu chốt lời 982 và dừng lỗ 1017.

 

Lược dịch

(Theo www.oilngold.com )

 

 
Image
icon
iconicon