Image

25/09/2023

Nhận định của Oil And Gold

 

Đồ thị ngày xuất hiện nến doji đã cho thấy lực ngăn cản xu hướng xuống của giá vàng trong phiên giao dịch hôm qua. Tuy nhiên, theo chúng tôi nó không thể thay đổi được xu hướng chính giảm giá của vàng theo mô hình Hamonic. Chính vì vậy, chúng tôi cho rằng, những điều chỉnh tăng giá trong phiên giao dịch hôm qua vẫn là cần thiết trong xu hướng giảm của giá vàng, và nhằm mục tiêu 966.00 USD/ Oz.

 

Biểu đồ 4 giờ đã xuất hiện mô hình cờ đuôi nheo củng cố cho xu hướng giảm giá và mục tiêu giá là 996.00 – 997.00.

Xu hướng chung vẫn nhằm 820.00 nhưng vẫn lưu ý tới sự bứt phá lên 1035.00 và 1044.00.

Các mức hỗ trợ :                     990.00, 984.00, 977.00, 965.00, 956.00

Các mức kháng cự :    997.00, 1002.00, 1006.00, 1009.00, 1012.00

 

 

Chiến lược giao dịch : Dựa vào đồ thị và giải thích trên, chiến lược giao dịch của chúng tôi là bán vàng ở mức 997.00, mục tiêu giá là 982.00 và dừng lỗ trên 1009.00.

 

Lưu ý: Ưu tiên của tổ chức này đang ngược với những ưu tiên của nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank.

 

Lược dịch

Theo Oil and Gold

 

 

 

 

Image
icon
iconicon