Image

25/09/2023

Năm giai đoạn cho quá trình giảm giá với mục tiêu có thể về dưới 800 USD/zo

Giá vàng đã hoàn tất quá trình tăng giá và đang trong quá trình hình thành sóng I giảm giá. Giai đoạn giảm giá này được kỳ vọng sẽ trải qua 5 giai đoạn I, II, III, IV và V với 3 giai đoạn I, III và V sẽ là 3 giai đoạn giảm giá mạnh mục tiêu có thể sẽ hướng về dưới 800 USD/oz. Hai giai đoạn còn lại sẽ là 2 giai đoạn điều chỉnh tăng giá trong quá trình giảm giá. Trong mỗi giai đoạn Nhóm Phân Tích sẽ có chiến lược cụ thể nhưng chiến lược chung cho cả 5 giai đoạn nêu trên là chiến lược bán. Hiện tại giá vàng đang trong quá trình hoàn tất giai đoạn I giảm giá với mục tiêu có thể là 925. Các giai đoạn được biểu diễn trên biểu đồ 4 giờ như sau:

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon