Image

25/09/2023

Mục tiêu 1034 - Chiến lược giao dịch

Chiến lược:

 

Mua vào quanh mức 1011.50

Mục tiêu: 1025

Dừng lỗ: 1004.50

 

Phạm Tự Quốc Minh

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon