Image

25/09/2023

Mua vào quanh mức 938

Chiến lược: Mua vào quanh mức 938. Mục tiêu 945. Dừng lỗ: 935

 

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon