Image

25/09/2023

Mô hình FLat sẽ đẩy giá vàng giảm về 1032 USD/oz?

Giá vàng đã hoàn tất giai đoạn tăng giá và đang bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm giá với mục tiêu ban đầu là 1032 và xa hơn nữa là 1022. Giai đoạn C này sẽ kết hợp với hai giai đoạn trước đó A, B để tạo thành mô hình Flat.

Khi giao dịch trong giai đoạn này chúng tôi khuyến kích các trạng thái bán ra.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon