Image

25/09/2023

LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN - VÀNG CÓ QUAY LẠI 1230 USD/oz ?

“VAI - ĐẦU - VAI” là một trong các mô hình đặc trưng cho các mô hình đảo chiều xu hướng. Tức là, khi mô hình này được hoàn tất, giá sẽ biến động ngược chiều với xu hướng trước đó đã hình thành.

Nếu theo dõi đồ thị giá vàng thế giới từ tháng 11/2009 đến nay, chúng ta thấy rằng, giá vàng đã diễn biến và hình thành mô hình VAI - ĐẦU - VAI khi phá vỡ đường VIỀN CỔ vào ngày 05/04/2010. Sau khi tạo các đỉnh 1226 USD/oz vào ngày 03/12/2009, vàng có mức suy giảm và tạo thành VAI TRÁI tại 1074 USD/oz, tiếp tới là quá trình hình thành ĐẦU tại 1058 USD/oz và VAI PHẢI tại 1086 USD/oz (như trên hình vẽ).

Mục tiêu giá 

Hiện tại, giá vàng thế giới đang được giao dịch quanh 1141 USD/oz. Nếu giá vàng diễn biến đúng như mô hình, tôi cho rằng, giá vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh theo xu hướng tăng giá và phá vỡ “kỉ lục” 1226 USD/oz đã được thiết lập. Mục tiêu giá mà tôi kỳ vọng sẽ đạt được là 1230 USD/oz. (từ điểm phá vỡ đường viền cổ cộng thêm một đoạn bằng chiều cao từ ĐẦU tới đường VIỀN CỔ).

 

Khuyến nghị

Dựa vào biểu đồ và những phân tích ở trên, chúng tôi khuyến nghị mua vào trên 1130 USD/oz, nhằm mục tiêu giá 1230 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã quay lại vùng 1105 USD/oz. (giá lúc này đã phá vỡ đường viền cổ và mô hình bị thất bại).

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst

Image
icon
iconicon