Image

25/09/2023

Lướt sóng trước bảng lương

Chiến lược:

 

Quánh quanh mức 1000

Mục tiêu: 995

Dừng lỗ:1002.50

Chiến lược này chỉ được áp dụng cho đến trước khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố. Nếu chưa đạt được mục tiêu và chưa bị dừng lỗ nhà đầu tư cần thoát trạng thái vào thời điểm bảng lương chuẩn bị công bố.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon