Image

25/09/2023

Lướt sóng khi xu hướng giảm đang chững lại

Hiện tại xu hướng giảm giá của vàng vẫn chưa được phá vỡ. Tuy nhiên mức độ giảm giá của vàng đã chậm lại. Điều này đang thể hiện lực bán trên thị trường đã giảm trong khi lực mua đang tăng dần.

 

Chỉ số đo lường lực mua bán trên thị trường (RSI) trên đồ thị 4 giờ đã quay trở lại trên mức 30 su khi tiếp cận cùng vượt bán. Trong khi đó (Stoch) dang thể hiện một chu kỳ tăng giá mới. Tuy nhiên cũng cần cú ý rằng vì đây có thể là sự điều chỉnh tăng giá trong quá trình giảm giá của vàng trong thời gian vừa qua nên mức độ tăng giá có thể sẽ không mạnh.

Giá vàng dường như đang tạo thành con sóng E cuối cùng của quá trình giảm giá với các mục tiêu có thể nhưng sẽ không vượt qua 913.

 

Chiến lược: lướt sóng với trạng thái nhỏ mua vào quanh mức 932 – 933. Mục tiêu 938 – 940. Dừng lỗ các trạng thái mua vào lướt sóng nhỏ này nếu giá vàng quay lại mức 930.

 

Bán ra khi giá vàng tiếp cận vùng 940 – 943. Mục tiêu 925. Dừng lổ: 948

 

(Tất cả các trạng thái vào trong thời điểm này không nên nhiều)

 

                                                            Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ

Image
icon
iconicon