Image

25/09/2023

Lướt sóng cho phiên Âu và Mỹ

Chiến lược:       Mua vào quanh mức 952.50. Mục tiêu 957.00. Dừng lỗ: 950. (Mua vào với trạng thái nhỏ)

                        Bán quanh mức 957.00. Mục tiêu 940. Dừng lỗ: 965

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon