Image

25/09/2023

Lướt sóng bán ra

Chiến lược: Mua vào quanh mức 933. Mục tiêu 945. Dừng lỗ: 928

Chiến lược lướt sóng: Bánh quanh mức 937. Mục tiêu: 933. Dừng lỗ: 940

 

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon